RABAT 5% powyżej 100 zł-----10% powyżej 200 zł -- naliczany w koszyku Stany magazynowe na księgarni mogą być nieaktualne. Przed zakupem prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie dostępności
tel. 032 219 23 93 fax. 032 327 74 72 kontakt od 8 00 do 20 00 zapraszamy zamówienie e-mail
Katalog » Studia
Wyszukiwarka

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie
Wydawnictwo
Wybierz kategorię
Wychowanie przedszkolne
Szkoła podstawowa klasy : 4 , 5 , 6
Gimnazjum
Liceum Technikum ZSZ
Podręczniki Zawodowe
Podręczniki Językowe
- Budownictwo i architektura
- Chemia
- Dermatologia
- Hotelarstwo
- Statystyka
Archeologia
E-czytniki
Periodyki
matematyka
Katalog produktów
Sortuj według:
Strona: 1 [2] / 2
Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego
Skalski
W zamiarze autorów książka ta ma być przede wszystkim podręcznikiem akademi­ckim. Pragniemy podkreślić, że zgodnie z tytułem ma być wprowadzeniem do rolnictwa ekologicznego. Omawia mechanizmy funkcjonowania tego systemu, wyjaśnia jego logikę, wskazuje na powiązania z przyrodą, ochroną środowiska, bioróżnorodnością, zdrowiem konsumentów. Dążąc do zachowania zwięzłej formy ograniczono się do podania przykła­dów, odstępując od omawiania wielu szczegółów. Zależało nam na przedstawieniu idei rolnictwa ekologicznego, wyjaśnieniu czym ono jest i jak funkcjonuje. Mamy nadzieję, że niniejsza książka będzie przydatna studentom na kierunkach rolnictwo, zootechnika, ochrona środowiska, ekonomia, technologia żywności - tym bardziej, że jest to pierwsze w Polsce opracowanie tego typu.
Wydawnictwo: SGGW
42,00 zł
Wybrane zagadnienia ekologiczne - Stawicka
Skalski
Ekologia w naszych czasach stała się modna. Może temu właśnie należy przypisać wiele jej definicji, przy czym nie wszystkie traktują ją jako dziedzinę nauk biologicznych. Szczególnie w ostatnich latach ekologia zaczęła być rozu­miana jako światopogląd, czyli zespół wiedzy, przekonań i preferencji doty­czących harmonijnego współżycia z otoczeniem. Ekocentryzm, jako światopo­gląd, próbuje zastąpić dominujący antropocentryzm. Etyka ekologiczna, ze swoją najważniejszą tezą, określaną jako zasada poszanowania życia i we­wnętrznej wartości bytów, powinna stanowić główny kierunek rozwoju naszej cywilizacji. Ludzie i pozaludzkie istoty żywe, ekosystemy, krajobrazy, ziemia jako całość muszą więc być traktowane nie jako rzeczy i środki prowadzące do celu, ale jako cele same w sobie.
Wydawnictwo: SGGW
31,50 zł
Wybrane zagadnienia z medycyny weterynaryjnej
Skalski
Z podręcznika mogą korzystać studenci wydziałów rolniczych, ekonomiczno-rolniczych, techniki rolniczej specjalizujący się w produkcji zwierzęcej, nauczyciele szkół rolniczych, pracownicy terenowej służby zootechnicznej, instruktorzy służby rolnej i surowcowej.
Wydawnictwo: SGGW
30,45 zł
Dostępność:
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Zawiślak
Wydawnictwo: Impuls
38,00 zł
Zachowanie się zwierząt-zarys problematyki
Skalski
Książka ta powstała pod wpływem moich wieloletnich doświadczeń dydaktycznych w pracy na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW (poprzednio Wydział Zootechniczny). Doświadczenia te można sprowadzić w zasadzie do dwóch generalnych spostrzeżeń:: (1) niezbędny jest podręcznik wprowadzający studentów w zagadnienia behawioru zwierząt, gdyż nawet najlepsze wykłady muszą skapitulować przed słowem pisanym; (2) podręcznika spełniającego takie warunki na SGGW nie ma (przynajmniej dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach), zresztą z niezrozumiałych dla mnie względów, bo przecież problematyka, mówiąc językiem dziennikarskim, jest nośna.
Wydawnictwo: SGGW
21,00 zł
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Skalski
1. Podstawowe pojęcia i elementy systemu wodociągowego 5 2. Zapotrzebowanie na wodę 8 3. Ujęcia wód podziemnych 26 4. Uzdatnianie wody 42 5. Podstawy hydrauliczne obliczania ruruciągów 68 6. Układy pompowe 83 7. Układ hydroforowo - pompowy 94 8. Zbiorniki wodociągowe 107 9. Sieć wodociągowa 125 10. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wewnatrz budynku 161 11. Rodzaje i warunki stosowania zbiorczych systemów odprowadzania ścieków 168 12. Kanalizacja grawitacyjna 173 13. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa 220 14. Przydomowe oczyszczanie ścieków 240
Wydawnictwo: SGGW
36,75 zł
Zoologia rolnicza tom 1
Skalski
Nasz podręcznik powstał w wyniku przygotowywania wykła­dów w zakresie zoologii, morfologii i anatomii zwierząt, biologii, ekologii stosowanej, agroekologii i fauny krajowej, które od wie­lu lat są realizowane w SGGW dla studentów studiów dziennych i zaocznych na wydziałach Nauk o Zwierzętach, Rolniczym, Ekonomiczno-Rolniczym oraz w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska. Brak odpowiednio ukierunkowanego pod­ręcznika zoologii rolniczej utrudniał proces nauczania. Oddając do rąk studentów nowe wydanie „Zoologii rolniczej", mamy nadzieję wspomóc ich w samodzielnym studiowaniu. Piśmien­nictwo uzupełniające dodane na końcu każdego tomu pozwoli na poszerzenie i ugruntowanie tej wiedzy. Mamy nadzieję, że podręcznik ten zainteresuje studentów i wykładowców także innych wydziałów uczelni rolniczych, szczególnie weterynarii i ogrodnictwa.
Wydawnictwo: SGGW
37,80 zł
Strona: 1 [2] / 2
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Najczęściej oglądane
39,90 zł
29,90 zł
55,00 zł
14,00 zł
72,45 zł
28,66 zł
24,90 zł
20,00 zł
29,90 zł
22,00 zł
29,00 zł
31,40 zł
61,95 zł
50,00 zł
29,00 zł
Najczęściej kupowane
20,00 zł
28,66 zł
55,00 zł
72,45 zł
22,00 zł
31,40 zł
9,50 zł
50,00 zł
61,95 zł
29,00 zł
17,50 zł
63,00 zł
63,00 zł
14,00 zł
15,00 zł
27243642
© Księgarnia Podręczniki Skolne Podrecznik Językowe Książki Wysyłkowo . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
statystyka